سازمان ها

شورای عالی بیمه

شورای عالی بیمه

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه شورای عالی بیمه بیمه مرکزی به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها تاسیس شده است. همچنین وظیف…

bime markazi 1 600x350 - مجمع عمومی بیمه مرکزی

مجمع عمومی بیمه مرکزی

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان تشکیل شده است. وظیفه تصویب مقررات و آیین نامه و نظارت بر شرکت های بیمه را نیز…

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۱ دقیقه   ماده ۵- بیمه مرکزی ایران دارای وظایف و اختیارات زیر است: ۱- تهیه آیین نامه و مقرراتی که برای حسن اجرای امر بیمه در ایران لازم باشد با توجه…

وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تاریخچه بیمه مرکزی

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه   سابقه فعالیت بیمه در کشور سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است. نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی…