×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

true
true

خبرهای ویژه

true
    امروز  یکشنبه - ۲۹ اردیبهشت - ۱۳۹۸  
true

آيين نامه شماره ۲۵ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۱۶ ماده و ۷ تبصره است در جلسه مورخ ۴/۶ /۱۳۷۰ تصويب نمود : ماده ۱ حداقل نرخ بيمه آتش سوزي، انفجار، صاعقه براي موارد بيمه صنعتي و غير صنعتي كه فهرست آن ها در ضمائم شماره (۱) و (۲) پيوست مشخص گرديده است در مورد بيمه نامه هاي صادره در ايران به شرح زير تعيين می گردد :  طبقه نرخ در ...

آیين نامه شماره ۲۶ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامه زير را كه مشتمل بر ۳۲ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۲۳/۱۰ /۱۳۷۰ تصويب نمود كه از تاريخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۰ توسط شركت هاي بيمه به مرحله اجرا در آيد : فصل اول كليات ماده ۱ اساس قرارداد : اين بيمه نامه بين بيمه گر و بیمه گذار بر اساس قانون بيمه مصوب ارديبهشت ماه سال ۱۳۱۶ و پيشنهاد كتبي بیمه گذار (كه جزء لاينفك بيمه نامه می باشد) ...

آيين نامه شماره ۲۷ شوراي عالي بيمه در اجراي بند ۴ ماده ۱۷ قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري آيين نامهزير را كه مشتمل بر ۸ ماده و ۳ تبصره است در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۰ تصويب نمود :ماده يکموسسات بيمه مكلفند بيمه نامه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي گروهي موضوع آيين نامهشماره ۲۶ را بر اساس مقررات و نرخ هاي تعيين شده در اين آيين نامه صادر نمايند.ماده دوحداقل نرخ بيمه هزينه هاي بيمارستاني و جراحي گروهي به شرح زير ...


false