صنعت بیمه

بیمه تکمیلی انفرادی ملت - بیمه درمان - بیمه ملت - بیمه زندگی - ذخیره ریاضی - بیمه نامه

بیمه تکمیلی انفرادی بیمه ملت

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه تکمیلی انفرادی بیمه ملت همراه با بیمه زندگی ارائه می شود و افرادی که دارای حداقل ذخیره ریاضی ۱/۵۰۰/۰۰۰ هزار تومان می باشند، می توانند آن را تهیه بکنند.

بیمه مستمری زنان خانه دار - بیمه ملت - شرکت بیمه - بیمه عمر - صنعت بیمه - بیمه نامه

بیمه مستمری زنان خانه دار بیمه ملت

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه ملت در راستای حمایت از زنان خانه دار شرح خلاقانه بیمه مستمری زنان خانه دار را ارائه کرده است. در این طرح که به نوعی بیمه عمر می باشد، با پرداخت ۱۳ الی ۳۰ سال حق بیمه می توان مستمری مادام العمر دریافت کرد.

بیمه تحصیل فرزندان - بیمه ملت - صنعت بیمه - بیمه عمر - بیمه نامه

بیمه تحصیل فرزندان بیمه ملت

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه تحصیل فرزندان به نوعی یکی از طرح های بیمه عمر می باشد که توسط شرکت بیمه ملت ارائه شده است. این طرح دغدغه های مالی خانواده ها، راجب هزینه های تحصیل فرزندانشان را از بین می برد.

بیمه تکمیلی انفرادی - بیمه سامان - بیمه درمان - بیمه نامه - صنعت بیمه - حق بیمه - بیمه انفرادی

بیمه تکمیلی انفرادی بیمه سامان

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه شرکت بیمه سامان از معدود شرکت هایی می باشد که اقدام به فروش بیمه تکمیلی به صورت انفرادی کرده است. بیمه تکمیلی این شرکت در قالب ۶ طرح ارائه شده که میزان سقف تعهدات و حق بیمه، در هر یک از آن ها متفاوت می باشد.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی (بخش دوم)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه درمان تکمیلی انفرادی جزو بیمه های اشخاص می باشد. این بیمه نامه به نوعی تکمیل کننده پوشش های ارائه شده در بیمه های درمانی پایه می باشد اما تعدادی از شرکت های بیمه بدون داشتن بیمه پایه نیز آن را ارائه می کنند.

بیمه درمان تکمیلی انفرادی

بیمه درمان تکمیلی انفرادی (بخش اول)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه بیمه درمان تکمیلی انفرادی جزو بیمه های اشخاص می باشد. این بیمه نامه به نوعی تکمیل کننده پوشش های ارائه شده در بیمه های درمانی پایه می باشد اما تعدادی از شرکت های بیمه بدون داشتن بیمه پایه نیز آن را ارائه می کنند.

بیمه باربری - بیمه نامه - صنعت بیمه - تاریخچه بیمه - بیمه حمل و نقل - حق بیمه - انواع بیمه

بیمه باربری چیست؟

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۴ دقیقه در جریان حمل و نقل کالا ها ممکن است خطرات زیادی رخ بدهند. این خطرات در صورت وقوع خسارت های بسیار سنگینی را وارد می کنند و موجب زیان های گسترده ای می شوند. با استفاده از بیمه های باربری می توان این خطر ها را تحت پوشش قرار داد و با خیالی آسوده به فعالیت پرداخت.

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی - بیمه مهندسی - پوشش بیمه - صنعت بیمه - بیمه نامه - حق بیمه - صدور بیمه - خسارت بیمه

بیمه ریسک های تکمیل شده ساختمانی (C.E.C.R)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه این بیمه نامه خسارت هایی که ممکن است در دوره بهره برداری برای سازه های تکمیل شده پیش بیاید را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه تجهیزات الکترونیک - پوشش بیمه - حق بیمه - صنعت بیمه - بیمه نامه - بیمه مهندسی

بیمه تجهیزات الکترونیک (E.E)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۲ دقیقه در بیمه تجهیزات الکترونیک خسارت های وارد شده به تجهیزاتی که ارزش الکتریکی آن ها از ارزش قطعات مکانیکی آن ها بیشتر است، تحت پوشش قرار می گیرد.

بیمه عمد النفع ناشی از شکست ماشین آلات - بیمه مهندسی - بیمه نامه - صنعت بیمه - شرکت بیمه - پوشش بیمه - حق بیمه

بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات (M.L.O.P)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۳ دقیقه در بیمه عدم النفع ناشی از شکست ماشین آلات خسارت هایی که به علت وقفه در کار ماشین آلات و تولید پیش می آیند تحت پوشش قرار می گیرند.

بیمه مهندسی - بیمه شکست ماشین آلات - بیمه نامه - صنعت بیمه - پوشش بیمه - حق بیمه

بیمه شکست ماشین آلات (M.B)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۳ دقیقه بیمه شکست ماشین آلات خسارت های ناگهانی و غیر قابل پیش بینی ای را که ممکن است در دوره بهره برداری برای ماشین آلات پیش بیاید را تحت پوشش قرار می دهد.

بیمه فساد کالا در سردخانه - بیمه مهندسی - صدور بیمه - بیمه نامه - صنعت بیمه - حق بیمه - پوشش بیمه

بیمه فساد کالا در سردخانه ها (D.O.S)

مدت زمان تقریبی برای مطالعه: ۳ دقیقه بیمه فساد کالا در سردخانه مناسب افرادی است که نگران فاسد شدن کالا های خود در سردخانه ها هستند. این بیمه نامه خسارت های ناشی از خراب شدن ماشین آلات سرد خانه ها را جبران می کند.