بیمه حوادث چه پوشش هایی دارد؟ (بخش اول)

پوشش بیمه – پوشش های بیمه حوادث – استثنا ها ی بیمه حوادث – خسارت بیمه – اخبار بیمه
ب

خطر های تحت پوشش

 

در این بیمه نامه همانطور که از نام آن مشخص است، حوادث تحت پوشش قرار می گیرند و خسارت های ناشی از آن ها جبران می شود.

منظور از حادثه هر اتفاق ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی است که بدون اراده بیمه شده اتفاق افتاده و منجر به آسیب، نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت بیمه شده بشود.

علاوه بر تعریفی که از حادثه شد، خسارت های ناشی از موارد زیر نیز تحت پوشش هستند:

  • غرق شدن
  • مسمومیت
  • تاثیر گاز، بخار و یا مواد خورنده مانند اسید.
  • ابتلا به هاری، کزاز، سیاهزخم و گزیدگی.
  • دفاع مشروع از بیمه شده.
  • اقدام برای نجات اشخاص و اموال از خطر و حادثه.

پوشش های بیمه حوادث

بیمه حوادث دارای دو نوع پوشش زیر می باشد:

  • پوشش های اصلی
  • پوشش های اضافی

 

پوشش های اصلی:

 

الف) غرامت فوت:

در صورتی که بیمه شده بر اثر یکی از خطر های تحت پوشش این بیمه نامه فوت بکند، بیمه گذار متعهد است که سرمایه بیمه را طبق شرایط بیمه نامه به ذی نفغ پرداخت بکند.

 

ب) غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم (کلی یا جزئی):

در صورتی که بیمه گذار بر اثر یکی از خطر های تحت پوشش این بیمه نامه دچار نقص عضو دائم شود بیمه گر باید خسارت را بر اساس شرایط بیمه نامه و جدول نقص عضو به او پرداخت بکند.

 

غرامت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم کلی:

مواردی که در زیر گفته می شود نقص عضو و از کارافتادگی دائم کلی محسوب می شوند و غرامت آن ها بربر با ۱۰۰ درصد سرمایه بیمه می باشد:

۱- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ.

۲- از دست دادن هر دو پنجه ها

۳- برداشتن فک پایین

۴- قطع کامل نخاع

۵- نا بینایی کامل و دائم هر دو چشم

۶- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست و یک پا، حداقل از مچ

۷- از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ

۸- ناشنوایی کامل و دائم هر دو گوش

 

غرامت نقص عضو یا از کارافتادگی دائم جزئی:

 

موارد زیر جزو نقص عضو یا از کارافتادگی دائم جزئی حساب می شوند و غرامت آن ها برابر با درصدی از سرمایه بیمه که در جدول ذکر شده است می باشد.

۱از دست دادن قدرت و توانایی حرف زدن (لالی ) اعم از کارافتادگی دائم و کامل حنجره یا قطع زبان

۸۰%

۲از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو۷۰%
۳از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد۶۰%
۴از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ۵۵%
۵از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع کامل انگشتان هر دست۵۰%
۵/۱شست انگشت۳۶%
۵/۲بند اول شست۲۴%
۵/۳سبابه۲۵%
۵/۴بند اول سبابه۱۲%
۵/۵بند اول و دوم سبابه۲۰%
۵/۶هر یک از دو انگشت میانه۱۵%
۵/۷انگشت کوچک۱۰%
لازم به ذکر است که حداکثر تعهد بیمه گر برای مجموع نقص عضو انگشتان هر دست از ۵۰ درصد سرمایه بیمه شده بیشتر نخواهد شد و اگر مجمـوع انگشـتان هـر دو دسـت قطع و یا ازکارافتاده دائم گردد، حداکثر معادل ۸۰ درصد سرمایه بیمه قابل پرداخت خواهد بود.
۶فقدان دندان ها۲۸%
۷از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مفصل ران۷۰%
۸از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق۶۰%
۹از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ۵۵%
۱۰از کارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا۳۰%
۱۰/۱شست پا۱۰%
۱۰/۲هر یک از سایر انگشتان۵%
۱۱نابینا شدن یک چشم (در صورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد درصد نقص عضو نابینا شدن چشم دیگـر۸۰ درصد خواهد بود)۵۰%
۱۲ازدست دادن شنوایی یک گوش (در صورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشـد درصـد نقـص عضو ناشنوا شدن گوش دیگر ۶۵ درصد خواهد بود)۳۵%
۱۳از دست دادن لاله گوش۱۰%
۱۴از دست دادن حس بویایی۱۵%
۱۵از دست دادن حس چشایی۱۵%
۱۶غرامت نقص عضو سایر اعضای سر (جمجمه ) و صورت از حداکثر۴۰ درصد سرمایه بیمه تجاوز نخواهد کرد
۱۷یک کلیه۳۰%
۱۸طحال۷%
۱۹بیضه۵%
۲۰سایر اعضای داخل بدن به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر

برای مشاهده بخش دوم اینجا کلیک کنید

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi
logo-samandehi